cat

Όροι Χρήσης

Το kapelishop.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο εμπορεύεται υλικά συσκευασίας, αλλά και μηχανήματα συσκευασίας. Ανήκει στην εταιρία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ», με έδρα στην βιομηχανική περιοχή Κορωπίου Αττικής στην οδό Ζήνωνος αριθμός 11, Τ.Θ. 342, Τ.Κ. 19400 Κορωπί, ΑΦΜ 094224253, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, τηλ 210-6028770, άμεση γραμμή παραγγελιών 216-4003030, άμεση γραμμή service 213908383 και γραμμή διασφάλισης ποιότητας υλικών 2130908384.
Η προβολή, παρουσίαση, πώληση, μεταφορά, παράδοση και τυχόν επιστροφή των προϊόντων και γενικά όλες οι υπηρεσίες του kapelishop.gr παρέχονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και την πολιτική εμπιστευτικότητας προσωπικών δεδομένων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων. O επισκέπτης καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν. Με τη χρήση του kapelishop.gr τεκμαίρεται η αποδοχή των όρων χρήσης. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου χρήσης, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος μας και ο καταναλωτής καλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την εταιρία μας, προκειμένου να εξυπηρετηθεί. Η εταιρία έχει το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τα προϊόντα που εμπορεύεται μέσω της ιστοσελίδας, να τροποποιεί, να ανανεώνει και να αποσύρει τα προϊόντα οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για τον τιμοκατάλογο, ο οποίος μπορεί να αλλάζει, όποτε η εταιρία, το κρίνει ως αναγκαίο.

1. Όροι

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Το kapelishop.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μόνο με ανάρτηση στην παρούσα ιστοσελίδα.

2. Περιορισμός ευθύνης

To kapelishop.gr δεν ευθύνεται απέναντι στους καταναλωτές/χρήστες για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους, πλην των περιπτώσεων που ρητά αναφέρονται πιο κάτω ή προβλέπονται από τον νόμο. Η εταιρία επιφυλάσσεται για τον χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το kapelishop.gr δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει με ακρίβεια το περιεχόμενο και παρέχει εξειδικευμένες πληροφορίες για κάθε προϊόν -φωτογραφίες, διαστάσεις, υλικό κατασκευής, γενικές πληροφορίες, τυχόν εγγυήσεις κ.λπ.-. Σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη αστική ή ποινική προς τους επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρίας.

4. Προσωπικά δεδομένα

Μοναδικός σκοπός της δημιουργίας αυτής της ιστοσελίδας είναι η εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρίας. Κατά την επίσκεψη σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι πιθανόν να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση των παραγγελιών σας.
Το kapelishop.gr τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του, τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.
Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο kapelishop.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση σας. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου μπορεί να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές, εφόσον αυτό ζητηθεί και προβλέπεται από τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο καταναλωτής διατηρεί μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Το kapelishop.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο τρίτο, οργανισμό ή συνεργάτη οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του.

Το kapelishop.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα kapelishop.gr.

5. Ασφάλεια συναλλαγών

Η ασφάλεια των συναλλαγών εξασφαλίζεται από το password που δίνετε όταν γίνεστε μέλος του kapelishop.gr. Για να εμφανιστεί οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το όνομα του χρήστη και το password. Για τη διασφάλιση λοιπόν των καταναλωτικών σας συνηθειών, καλείστε να εξασφαλίζετε τα στοιχεία αυτά, με τον τρόπο που εσείς θα επιλέξετε ως τον πλέον πρόσφορο, όπως και να τροποποιείτε το password κατά περιόδους. Ένα δυνατό password απαρτίζεται και από σύμβολα και από αριθμούς και από γράμματα.
Για τις αγορές με την πιστωτική ή την χρεωστική σας κάρτα θα μεταφερθείτε αυτόματα στο ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας EFG EUROBANK SA όπου και θα καταχωρήσετε τα στοιχεία της κάρτας σας. Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας με κανέναν τρόπο δεν φθάνουν στο kapelishop.gr και κατά συνέπεια στο kapelishop.gr δεν τηρείται καμία βάση δεδομένων από στοιχεία πιστωτικών καρτών. Επίσης, σε περίπτωση που επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή, θα πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα και την ταυτότητά σας. Σε αυτή την συναλλαγή δεν επιτρέπεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο πρόσωπο. Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρίας τότε η κάρτα που χρησιμοποιείτε πρέπει να είναι εταιρική.
Για τις αγορές σας με προκαταβολή της αξίας της παραγγελίας σε λογαριασμούς της εταιρίας μας σας πληροφορούμε ότι η διαχειρίστρια εταιρία του kapelishop.gr έχει πιστοποιηθεί από την GR.EC.A/Ε.Σ.Η.Ε. (Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου) και έχει ενταχθεί στην κοινότητα “Diamonds of the Greek Economy 2020” η οποία περιλαμβάνει τις πιο αξιόπιστες εταιρίες της Ελλάδας στην κατηγορία της πιστοληπτικής ικανότητας.
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του kapelishop.gr διέπονται από διεθνείς και κοινοτικούς νόμους σχετικούς με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

6.Τρόποι & έξοδα αποστολής

Η παράδοση των παραγγελιών γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

Για την Αθήνα:

1. Παραλαβή από την αποθήκη της Καπέλης ΑΕ

2. Αποστολή με δικά μας φορτηγά.

  • Η παράδοση γίνεται μόνο τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή.
  • Η παράδοση γίνεται επί πεζοδρομίου ή στην είσοδο του καταστήματος και η ώρα παράδοσης εξαρτάται από το δρομολόγιο του φορτηγού. (Συνήθως είναι μεταξύ 9:30 έως 16:00).
  • Για παραγγελίες έως 80€ υπάρχει χρέωση 5€ + ΦΠΑ (= 6,2€).


3. Αποστολή με Courier.
Η χρέωση μεταφορικών εξαρτάται από τον όγκο και το βάρος της παραγγελίας.

Για εκτός Αθήνας περιοχές:

1. Παραλαβή από την αποθήκη της ΚΑΠΕΛΗΣ ΑΕ

2. Αποστολή με συνεργαζόμενα πρακτορεία μεταφορών της kapelishop.gr

  • Η χρέωση μεταφορικών εξαρτάται από τον όγκο και το βάρος της παραγγελίας.
  • Αφορούν την μεταφορά έως το γραφείο/αποθήκη του πρακτορείου μεταφορών στον νομό σας.
  • Για απομακρυσμένες περιοχές ενδέχεται το πλησιέστερο πρακτορείο μεταφορών να βρίσκεται στο κέντρο του νομού σας.


3. Αποστολή με πρακτορείο μεταφορών επιλογής σας
Δωρεάν παράδοση σε πρακτορείο της επιλογής σας εντός Αττικής.

4. Αποστολή με Courier
Η χρέωση μεταφορικών εξαρτάται από τον όγκο και το βάρος της παραγγελίας.
Η συνεργαζόμενη Courier με την ΚΑΠΕΛΗΣ ΑΕ είναι η ACS.
Σε περίπτωση που η περιοχή σας δεν καλύπτεται από το δίκτυο διανομής της πιο πάνω εταιρίας, τότε θα χρειαστεί να παραλάβετε από το πλησιέστερο κατάστημα της.

Τα έξοδα αποστολής αναγράφονται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

7. Τρόποι πληρωμής

Η πληρωμή των παραγγελιών, γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:


α) Κατάθεση στους λογαριασμούς της εταιρίας μας


Δικαιούχος ΚΑΠΕΛΗΣ ΑΕΒΕ

ΤΡΑΠΕΖΑΙΒΑΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ GR4301100750000007500238097
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK GR1002601800000900200580625
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR0801720410005041032692458
ALPHA BANK GR4901401170117002002013624

β) Πληρωμή με πιστωτική κάρτα

Δεχόμαστε όλες τις πιστωτικές κάρτες Visa και Μastercard.

Κάνοντας τις παραγγελίες σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και ολοκληρώνοντας την παραγγελία σας, θα μεταφερθείτε στο site της τράπεζας, όπου σε ασφαλές περιβάλλον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πιστωτική σας κάρτα. Σε περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα στα φορτηγά μας ή στην courier θα πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την πιστωτική σας κάρτα και την ταυτότητά σας. Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρίας τότε η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείτε πρέπει να είναι εταιρική.

8. Επιστροφές και αντικαταστάσεις προϊόντων

Σε κάθε περίπτωση πριν την αποστολή της επιστροφής, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σας δώσουμε τον κωδικό της επιστροφής σας.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε αλλαγή μη ελαττωματικών προϊόντων που παραγγείλατε με άλλα (λάθος παραγγελία):
Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο όταν η συσκευασία του προϊόντος δεν έχει ανοιχθεί, είναι σφραγισμένη στην εργοστασιακή της κατάσταση, συνοδεύεται από όλες τις ετικέτες της και από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ Απ. Λιανικής , Φόρμα Παραγγελίας κ.ο.κ) και το προϊόν δεν είναι χρησιμοποιημένο. Σε κάθε περίπτωση επιστροφή μπορεί να γίνει εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Το κόστος μεταφοράς προς την αποθήκη της kapelishop.gr βαρύνει τον αποστολέα.

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος:

Γίνονται δεκτές και ανοιγμένες συσκευασίες οι οποίες συνοδεύονται από όλες τις ετικέτες τους και από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ Απ. Λιανικής , Φόρμα Παραγγελίας κ.ο.κ) και περιέχουν χρησιμοποιημένο προϊόν, προκειμένου να διερευνηθεί η αιτία της αστοχίας και να αποζημιωθεί ο πελάτης αντιστοίχως. Στην περίπτωση αυτή, επίσης, το κόστος μεταφοράς προς την αποθήκη της kapelishop.gr βαρύνει την Καπέλης Α.Ε.Β.Ε.

Στα είδη κατόπιν ειδικής παραγγελίας επιστροφές δεν γίνονται δεκτές.

9. Δυνατότητα ακύρωσης παραγγελίας

Συνήθως οι παραγγελίες αποστέλλονται εντός 3ών ημερών*. Είναι δυνατόν να ακυρώσετε την παραγγελία σας πριν την αποστολή του προϊόντος. Η ακύρωση είναι δυνατή με τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο 210 6030980.


* τα είδη αποστέλλονται από την εταιρεία μας εντός 3ών ημερών από την παραγγελία

10. Εγγύηση

Όλα τα μηχανήματα που πωλούνται από το κατάστημα μας, καλύπτονται από 1 χρόνο εγγύηση καλής λειτουργίας. Η εγγύηση ενός προϊόντος σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει βλάβες που προκλήθηκαν από κακό χειρισμό, εσφαλμένη χρήση, λάθος σύνδεση, διαφορετική τάση ρεύματος, βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά, υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, υγρασία, καιρικά φαινόμενα (κεραυνό, πλημμύρα, έκθεση σε ήλιο, κλπ). Σε περίπτωση βλάβης κάποιου προϊόντος που οφείλεται σε ελάττωμα και καλύπτεται από την εγγύηση επιβαρύνεστε τα έξοδα μεταφοράς προς και από την έδρα μας.

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι χρήσης, η χρήση του kapelishop.gr καθώς και οι συναλλαγές μέσω αυτού, διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Αρμόδια για την επίλυση όλων των διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

* Όλες οι αξίες είναι καθαρές χωρίς ΦΠΑ.


ΕΣΠΑ
back to top
Product added to compare.